Privacy en Veiligheid

Huidverzorgsinstituut Ann Fremouw

Vertrouwen is belangrijk!

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen.

Onze gegevens zijn:

Adres                                  Boulevard de Wielingen 90, 4506 JL Cadzand-Bad

Website                               www.annfremouw.nl

E-mail                                 info@annfremouw.nl

Telefoonnummer                0117 392270

Facebook.com                   /Huidverzorgingsinstituutannfremouw

Instagram                            huidverzorgingsinstituut_ann

KvK- nummer                      210 18 938

Btw-nummer                       NL 8081.77.965.B.01

AGB code                             89001396

Privacybeleid

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer jij je online ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je jezelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn;

Voor- en achternaam
E-mail adres
Geboorte datum
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Woonplaats
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Cookies

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden .

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (dwz het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres) Google Inc. Voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Wij wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Kriesi. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).  Wij wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Kriesi.

De reactie-module op onze blog-artikelen maken gebruik van het comment-systeem Enfold, ontwikkeld door Kriesi.

Wij slaan je bezoekgedrag en informatie die je webbrowser meestuurt op om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u;

Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.
Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mail adres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Diensten van derden

Wij werken samen met diverse partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Zij gaan er voorzichtig mee om, net als wij.

De volgende bedrijven;

Klaver Administratie & advies B.V.
website hosting provider; Mijn domein
Google Analytics
MoreWeb/Salonware
Mailchimp
Indien er een datalek voorkomt zijn de partijen zelf hiervoor verantwoordelijk

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen die persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw ligt een papieren dossier waarbij alleen onze werknemers en eigenaren bij kunnen. Persoonsgegevens worden verwerkt in het programma Salonware.  Salonware verzorgt de volledige back-uppen en worden ook met zorg afgeschermd. Ook  op de computers moet je een inlogcode invoeren voordat je bij de persoonsgegevens kan.

De volgende plugins gebruiken wij die persoonsgegevens verwerken;     ……………(contactformulier, deze gegevens worden direct doorgestuurd naar info@annfremouw.nl), Wordfence Security (beveiliging)

Reacties op blogberichten

Wanneer je een reactie achterlaat op een blog bericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam mag je gerust een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen.

Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan. Maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardig belang bij. Immers, het verzamelen van je IP- adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien we er niets anders mee doen dan spam tegen te gaan.  Wij  hebben er een groot belang bij om onze website spam vrij te houden. Wij anonimiseren de e-mail adressen bij de reacties periodiek. Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachine resultaten.

Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail of post. Onze contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Social media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.  Wij helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met jou te delen;

Facebook
Instagram
YouTube

Uitschakelen en verwijderen

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaats vond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op wissen van jouw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail ; info@annfremouw.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.